Retourbeleid & Garantie

Als je een gebruiksprobleem hebt met de producten die je bij stairck.nl koopt, geef ons dan eerst feedback, dan zullen we het probleem met je bespreken. Via onze technische ondersteuning kunnen we in de meeste gevallen je gebruiksprobleem achterhalen.

Retouren
Stairck accepteert routeren als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Het artikel moet bij stairck.nl zijn gekocht
- Het artikel mag op geen enkele manier zijn gebruikt 
- Het artikel moet de originele verpakking hebben voorzien van labels enz. 
- Het retour- of ruilverzoek wordt binnen 14 dagen na levering gedaan. 

Wil je een retourzending aanvragen? Neem dan contact op met onze klantenservice door je verzoek in te dienen via het contactformulier. We zullen vervolgens je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen. 


Garantie
de garantie van onze producten is één jaar. Voordat ze worden verzonden, worden alle producten gecontroleerd door stairck.nl. Tijdens deze controle controleren wij de kwaliteit, inclusief de basisfunctie van de hardware en software, het uiterlijk, de verpakking en de benodigde accessoires.

Als je artikel na de garantie periode beschadigd is of gerepareerd moet worden kun je contact opnemen me onze reparatieservice. Wij zullen, je product onderzoeken en een reparatieofferte opstellen. Neem voor reparatie contact op met de klantenservice van stairck.nl

Om je stairck-apparaat of een onderdeel onder garantie te laten repareren of vervangen, moet het verzekerd naar Stairck worden opgestuurd.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik, ongelukken, vloeistoffen, inclusief maar niet beperkt tot water of lotions, de bevestiging van niet-geautoriseerde accessoires, wijziging aan het product, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde reparaties of modificaties, oneigenlijk gebruik van elektrische stroomtoevoer, stroomuitval, variatie in lijnspanning, gevallen product, storing of schade aan een werkend onderdeel als gevolg van het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud, transportschade, diefstal, verwaarlozing, vandalisme of omgevingsomstandigheden of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van Stairck liggen. Voor garantiekwesties kun je contact opnemen met onze klantenservice. 

De garantie die hierin wordt geboden, is de enige en exclusieve garantie. Er zijn geen andere expliciete of impliciete garanties, inclusief enige geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid, of enige andere verplichting van het bedrijf met betrekking tot producten die onder deze garantie vallen. Stairck is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of speciale schade. Deze garantie vereist in geen geval meer dan de reparatie of vervanging van enig onderdeel of onderdelen die defect blijken te zijn binnen de effectieve garantieperiode. Er wordt geen restitutie verleend. Als vervangende onderdelen voor defecten en materialen niet beschikbaar zijn, behoudt Stairck zich het recht voor om productvervangingen door te voeren in plaats van reparatie of vervanging.

Stairck machtigt niemand, inclusief, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, kopers op afstand of de volgende consument die het product bij een detailhandelaar koopt om Stairck op een manier te verplichten die verder gaat dan de voorwaarden die hierin worden uiteengezet.